boton-servicios-maritimos
boton-servicios-logisiticos

ARRIBOS/ZARPES - ARRIVALS/DEPARTURES

 1 - EUKOR- zarpes desde China / EUKOR sailings from China

M.CORNET         or sub.         V.124   Shanghai   (Enero 06-07-08

  

2 - EUKOR- arribos a Montevideo / EUKOR arrivals to Montevideo 

MORNING CROWN                        V.147   (ETA MVD 21/DIC)      (ETA ASU 31/DIC)

MORNING COMPOSER                 V.120   (ETA MVD 21/ENE)     (ETA ASU 30/ENE)
 
MORNING CORNET                       V.124   (ETA MVD 15/FEB)     (ETA ASU 25/FEB)