boton-servicios-maritimos
boton-servicios-logisiticos

ARRIBOS/ZARPES - ARRIVALS/DEPARTURES

 1 - EUKOR- zarpes desde China / EUKOR sailings from China

G. COMPOSER           or sub.        V.011  Xingang     (Oct 23-24) - (transborda a TOREADOR o sub.)

TOREADOR                or sub.        V.014  Shanghai   (Noviembre 11

MORNING CHERRY   or sub.        V.057  Xingang     (Nov 22-23) - (transborda a M.CHANT o sub.)

MORNING CHANT      or sub.        V.059  Shanghai   (Diciembre 07

 

 

2 - EUKOR- arribos a Montevideo / EUKOR arrivals to Montevideo 

GLORIUS LEADER                        V.023  (ETA MVD 21/OCT)       (ETA ASU 31/OCT)

MORNING COMPOSER                V.110  (ETA MVD 23/NOV)       (ETA ASU 30/NOV)

TOREADOR                                   V.014  (ETA MVD 21/DIC)        (ETA ASU 29/DIC)

MORNING CHANT                         V.059  (ETA MVD 21/ENE)       (ETA ASU 29/ENE)