boton-servicios-maritimos
boton-servicios-logisiticos

ARRIBOS/ZARPES - ARRIVALS/DEPARTURES

 1 - EUKOR- zarpes desde China / EUKOR sailings from China

M.CALYPSO             or sub.          V.074    Xingang   (Ago 29) -   (transborda a MRT121)

M.CORNET               or sub.          V.121    Shanghai (Sep 03-04-05

  

2 - EUKOR- arribos a Montevideo / EUKOR arrivals to Montevideo 

TARIFA                                          V.108  (ETA MVD 28/AGO)     (ETA ASU 06/SEP)

MORNING COMPOSER                 V.117   (ETA MVD 24/SEP)     (ETA ASU 30/SEP)

MORNING CORNET                       V.121   (ETA MVD 17/OCT)     (ETA ASU 27/OCT)