boton-servicios-maritimos
boton-servicios-logisiticos

ARRIBOS/ZARPES - ARRIVALS/DEPARTURES

 1 - EUKOR- zarpes desde China / EUKOR sailings from China

TAIPAN                     or sub.         V.114    Xingang     (Nov 18) -   (transborda a MPR120)

M.COMPOSER         or sub.         V.120    Shanghai   (Dic 06-07-08

  

2 - EUKOR- arribos a Montevideo / EUKOR arrivals to Montevideo 

MORNING MARGARETA                V.145   (ETA MVD 22/NOV)     (ETA ASU 30/NOV) 

MORNING CROWN                        V.147   (ETA MVD 23/DIC)      (ETA ASU 31/DIC)

MORNING COMPOSER                 V.120   (ETA MVD 21/ENE)     (ETA ASU 30/ENE)